Category Archives: Zajímavosti a zábava

Top 7 světových trendů ve stavebnictví pro rok 2022

Dub 27, 22
Petr Hájek
No Comments

Rok od roku se vyvíjejí nové technologie a inovace, které posouvají stavební sektor někdy až za hranice chápání. Onemocnění Covid-19 přineslo stavebním společnostem značné výzvy a stavební produkce v ČR klesla v roce 2020 o více než 7 % (což bylo nejvíce za poslední dekádu). Do budoucna budou průmyslové dopady pandemie hrát velkou roli. V tomto článku vám představíme TOP 7 trendů stavebního průmyslu, které budou hýbat sektorem stavebnictví v nadcházejícím roce 2022.

1. Koboti a stavební drony

Do stavebního průmyslu se možná už brzy dostanou tzv. kolaborativní roboti nazývaní také koboti. Koboti představují jeden z nejvýznamnějších pokroků v oblasti robotiky poslední doby. Jsou připraveni i na tu nejjemnější práci a přímou kooperaci s lidmi, jsou mobilní, snadno se programují a rutinní práci dokáží dělat velice efektivně.

Používání dronů ve stavebnictví je i nadále jedním z nejrychleji rostoucích trendů, přičemž využití meziročně vzrostlo o 239 %. Tato technologie nabízí mnohem více využití než jen letecké fotografování pro realitní a komerční účely. Dnešní drony se používají k rychlému mapování velkých oblastí na dlouhé vzdálenosti a vytvářejí cenné letecké tepelné mapy a termosnímky.

2. Exoskeletony a inovativní ochranné vybavení

O exoskeletonech se dlouho mluvilo jen jako o jakési sci-fi pomůcce, nyní už přichází do praxe. Exoskeleton v překladu doslova znamená „vnější kostra“. Prakticky se jedná o mechanický robotický oblek, který pomáhá člověku zvětšit svoji fyzickou sílu hlavně při manipulaci či zvedání těžkých břemen. Mohou tak pomáhat dělníkům v každodenních úkonech, šetřit jejich fyzické zdraví a snižovat riziko úrazu.

V zahraničí už nyní používají někteří dělníci na stavbě speciální rukavice ke zlepšení pevnosti a obratnosti např. při vrtání. Většina exoskeletů je však rozsáhlejší a pokrývají celé tělo. Jeden průmyslový exoskeleton zvětší sílu dvacetinásobně, což prakticky znamená, že zvedání 20 kg se nositeli obleku jeví při zvednutí pouze jako 1 kg. V Japonsku nosí exoskeletony také starší pracovníci, aby mohli pokračovat v práci i po odchodu do důchodového věku.

V různých oblastech průmyslu se také zvyšuje počet strojů, které jsou schopny identifikovat možné bezpečnostní problémy a eliminovat případné hrozby. Jednou z inovací jsou speciální pracovní boty, které se připojují k Wi-Fi a upozorní ostatní, pokud někdo upadne. Speciální helmy na hlavu mohou zase aktivně snižovat hlukové znečištění, aniž by pracovník ztratil kontakt se svým okolím.

3. Rozšířená realita (AR)

Rozšířená realita (Augmented Reality – AR) umožňuje překrýt reálný svět grafickou vrstvou, ve které jsou přidány různé digitální prvky. Například může zobrazit vybavení místností či různé další specifikace a vylepšení. Tato technologie se vyvíjí převážně pro aplikace do mobilních zařízení. Pro zadavatele stavby je proto AR efektivní metodou pro projektování a představení budoucích projektů svým kupujícím a nájemníkům.

Rozšířená realita umožňuje 3D vizualizace budoucích projektů v jejich okolním prostředí, automatizované měření budov, rychlé a dostupné simulace architektonických a strukturálních změn, bezpečnostní školení a simulaci nebezpečí. Do roku 2030 budou údajně k dispozici tak dokonalé virtuální zážitky, že je nebudeme umět rozeznat od reality.

4. Digitalizace a virtualizace

Pandemie Covid-19 změnila svět. Firmy i zaměstnanci byli nuceni vyměnit své běžné pracovní prostředí a pracovat na dálku. Došlo k virtualizaci kanceláří, pracovišť i stavenišť. Chování zákazníků ve stavebnictví se také proměnilo. Lidé začali ještě více nakupovat přes internet, a to i velké stavební či designové produkty, které si dříve chtěli prohlédnout a osahat naživo. Tento trend, urychlený pandemií, setrvává.

Bylo vyvinuto mnoho technologií, softwarů a mobilních aplikací, které umožňují vzdálenou kontrolu staveniště, virtuální konání meetingů, jednání i veletrhů. Jedním z příkladů je i stavební online veletrh Veleton, který vznikl v roce 2021 a jako jediný český stavební online veletrh funguje i souběžně s off-line veletrhy a přetrvává i nadále.

Plánované nové virtuální světy (např. Meta od tvůrců Facebooku) budou vykreslovat skutečný svět stále dokonaleji a přesněji. To nám poskytne ještě více přesvědčivé zážitky v digitálním světě, např. s dotykovou zpětnou vazbou či dokonce vůněmi. Snad budeme ještě umět poznat, který svět je ten reálný…

5. Rychlá výstavba

3D tisk domů

Stavební průmysl projevil už dříve značný zájem o 3D tisk a hodně se diskutuje o tom, že by technologie 3D tisku mohla být řešením krize bydlení. Tato metoda výstavby extrémně šetří čas a práci, a tím i náklady.

V současné době je 3D tisk materiálů, stavebních dílů a dílů pro stavební zařízení již v plném proudu. V Mexiku probíhá výstavba 50 domů s 3D tiskem. Specializovaná tiskárna může vytvořit přibližně jeden příbytek za den.

Současné náklady na 3D vytištěný dům se pohybují kolem hranice 10 000 dolarů (cca 220 000 Kč) a existuje možnost, že se tato cena ještě sníží na 4 000 dolarů (cca 88 000 Kč).

Modulární a montované konstrukce

Konstrukce modulů budov mimo staveniště a jejich následný transport a montáž na místě výrazně snižuje náklady a zkracuje dobu výstavby. Předpokládá se, že trh s modulární výstavbou pro rezidenční sektor dále poroste, a to kvůli nedostatku kvalifikované pracovní síly a nárůstu technologií snižujících náklady.

6. Udržitelnost

Zelená výstavba

Trend udržitelného stavebního průmyslu by měl i v roce 2022 zůstat jedním z hlavních témat. Zejména proto, že lidé se začnou více zajímat o změnu klimatu a způsob, jak ji zmírňovat. Zelená výstavba už začíná být očekávaným standardem pro majitele domů, nájemce i komerční nájemce.

Vědci specializující se na zelenou výstavbu nedávno představili nový druh cihel. Tento průkopnický výrobek produkuje pouze jednu desetinu emisí CO2 oproti konvenčním cihlám. Přestože váží, vypadá a funguje stejně jako tradiční cihla, její složení je z 90 % recyklovaný staveništní a demoliční odpadní materiál.

Profesionálové ve stavebnictví jsou také nadšeni potenciálem masivního dřeva pro udržitelnou výstavbu. Tento materiál přirozeně zachycuje uhlík, který zůstává uzamknut uvnitř dřeva, dokud se budova neznehodnotí nebo nezničí.

Greenscaping neboli vybavování střech rostlinnými krytinami a malými parky je nyní v městských centrech po celém světě běžný. Mezi některé z nejpozoruhodnějších globálních megaprojektů patří Masdar City v Emirátech, Songdo International Business District v Jižní Koreji, Hudson Yards v New Yorku a indický Delhi Mumbai Industrial Corridor. Náklady na tyto projekty se pohybují od desítek miliard po více než 100 miliard dolarů a předpokládá se, že ovlivní ekonomiku, zlepší infrastrukturu a přispějí k ochraně životního prostředí.

Inteligentní města

Udržitelná a inteligentní města kladou nyní důraz na několik faktorů:

  • Zvýšený důraz na veřejnou dopravu – to zahrnuje použití senzorů a získávání dat v reálném čase ke sledování nehod a vyššího počtu cestujících k optimalizaci jízdních řádů autobusů a vlaků.
  • Chytré silnice – snižují vibrace na silnici a následně náklady na palivo a emise.
  • Nakládání s odpady – zahrnuje používání chytrých popelnic a dat pro efektivnější sběr odpadků, a tím i menší spotřebu fosilních paliv.
  • Internet věcí (IoT) – zefektivnit chytrá města pomáhají připojené senzory, které měří kvalitu ovzduší, dopravní tok, hladinu hluku a spotřebu energie.

7. Inovativní stavební materiály

Ceny základních stavebních materiálů stoupají. Proto jsou stavební firmy nuceny podívat se na oblasti, které mohou optimalizovat. Technologie jako drony, rozšířená realita a BIM se ukáží jako klíčové pro udržení objemu projektu a pro boj s tímto tlakem na zvyšování nákladů.

Inovativní materiály mohou samozřejmě ještě více zvýšit náklady, přestože v konečném důsledku poskytují uživatelům větší úspory. Mezi inovativní materiály patří např.:

  • samoopravný neboli živý beton, který díky přidání fotosyntetických bakterií dokáže opravit vlastní trhliny;
  • 3D grafen, který je 10x pevnější než ocel;
  • průhledný hliník neboli ALON – jde o sloučeninu hliníku, kyslíku a dusíku, zásadní nevýhodou je zatím jeho vysoká cena;
  • umělé dřevo je dostatečně pevné a může být použito jako náhrada oceli a betonu, výhodou je méně emisí a méně odpadu při výrobě průmyslového dřeva než u oceli a betonu;
  • neviditelné solární články, které vypadají jako sklo, a teoreticky by z nich do budoucna mohly být vyráběny výplně oken, dveří.

Zdroj informací: www.bigrentz.com, www.method.me, linchpinseo.com, forbes.cz
Zdroj: https://www.drevostavitel.cz/clanek/top-7-trendu-ve-stavebnictvi-pro-rok-2022

 

 

Podporujeme charitativní projekty

Pro 21, 19
Petr Hájek
No Comments

Naše společnost podporuje charitativní projekty:

ZDRAVOTNÍ KLAUN, o.p.s.

Zdravotní klaun je dobročinná organizace s národní a mezinárodní působností, která od roku 2001 pomáhá dětským i geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem. V České republice působí 86 profesionálních Zdravotních klaunů, kteří pravidelně navštěvují 62 nemocnic, 8 domovů pro seniory a 2 hospice.

Posláním Zdravotních klaunů je tvořit uvolněné prostředí nejen ve zdravotnických zařízeních, přinášet radost a dobrou náladu na místa, kde se jich příliš nedostává. Chceme odbourávat stres nejen pacientů, ale i jejich rodičů a příbuzných. Zkvalitňovat seniorům podzim života v domovech a v neposlední řadě těšit a vyvést ze stereotypu i samotný zdravotnický personál.

Více informací na webových stránkách

 

FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ

Fond ohrožených dětí (FOD) je nevládní nezisková organizace na pomoc ohroženým dětem s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Vznikl dne 2. dubna 1990 z iniciativy pěstounů a osvojitelů. Sídlí v Praze 1, má působnost na území celé republiky a v současné době provozuje 15 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek s kapacitou 322 míst.

Více informací na webových stránkách

 

LÉKAŘI BEZ HRANIC

Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières jsou nezávislá mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje rychlou a profesionální zdravotnickou pomoc lidem postiženým válkami, epidemiemi a přírodními katastrofami či lidem vyloučeným ze zdravotní péče.

Naši spolupracovníci působí ve více než 70 zemích světa. Poskytují v nich primární a sekundární zdravotní péči, operují raněné, léčí podvyživené děti a pacienty postižené infekčními či opomíjenými nemocemi, provádějí očkovací kampaně, zajišťují mateřskou a porodní péči, přinášejí psychologickou pomoc obětem násilí nebo školí místní personál.

Více informací na webových stránkách

 

CROSSPOINT OLOMOUC

Crosspoint Olomouc je nezisková organizace, která podporuje rozvoj občanské společnosti, místní pospolitosti a sdílí občanské hodnoty. Spojuje nás myšlenka pomáhat. Vnímáme, že není samozřejmostí, v jakém blahobytu se naše společnost nachází a jaké možnosti dnešní doba nabízí. Za samozřejmost naopak pokládáme pomoc potřebným, slabším a znevýhodněným lidem. Proto organizujeme odborné přednášky, rodinné tábory a mimo jiné také benefiční koncerty. Jejich prostřednictvím podporujeme rodiny dětí trpících cystickou fibrózou. Například jsme finančně několikrát podpořili Fakultní nemocnici v Olomouci. Tak mohl Crosspoint díky příspěvkům dárců nakoupit speciální přístroje usnadňující léčbu, ale také podpořit ozdravné tábory spolku Alergo. Úzce jsme spolupracovali s charitativní organizací ADRA a Dětským fondem OSN UNICEF, pomoc jsme poskytli komunitními centru pro seniory ARCHA.. V současné době jsme se stali partnerem Fakultní nemocnice Olomouc a zaměřujeme se především na pomoc dětem nemocným cystickou fibrózou. Crosspoint je hrdý na to, že každá vybraná koruna doputuje v plné výši potřebným. Velice si vážíme naších partnerů Statutární město Olomouc, Tesco sw, MamiArt a Stance Communications a velké díky patří více než 60 dárcům, kteří finančně podpořili naše projekty.

Více informací na webových stránkách

KP Tour 2018

Čvc 11, 18
Petr Hájek
No Comments

V červnu proběhl první ročník cyklovýletu z Ostravy do Žimrovic.

Městský běh Karvinou 7.7.2018

Čvc 11, 18
Petr Hájek
No Comments

Dne 7.7.2018 proběhla akce Městský běh Karvinou. Na tuto akci naše firma finančně podílela. Běhu se zůčastnilo na 150 běžců.

Prověřená společnost 2017

Srp 04, 17
Petr Hájek
No Comments

Důležité upozornění – stěhujeme se!

Úno 21, 17
Petr Hájek
No Comments

Z důvodu stěhování provozovny Vám oznamujeme, že ve dnech 8.3.2017 – 11.3.2017 bude firma KP REVITAL, s.r.o. z technických důvodů uzavřena a její provoz bude omezen pouze na telefonickou komunikaci.

Těšíme se na Vás v novém sídle provozovny na adrese Starecká 316/8, 724 00 Ostrava – Stará Bělá, které bude otevřeno od 13.3.2017.

Read More…

Postavte si zahradní domek za cenu pár europalet

Čvc 18, 16
Petr Hájek
No Comments

Určitě se Vám už někdy stalo, že jste měli navíc nějakou tu europaletu, ať už se válela po zahradě nebo Vám na ní přivezli novou sedačku. Europalety je možné zpětně odprodat za pár korun, to ale nepřišlo jako dobré řešení lidem z I-Beam Design, kteří se rozhodli palety využít ke stavbě levného domku nebo rekreační chatky.

Read More…

Tipy a trendy na koupelnový design pro rok 2016

Čvc 10, 16
Petr Hájek
, , , , , , , , , , , , , ,
No Comments

Pokud právě přemýšlíte nad novou koupelnou nebo třeba částečnou rekonstrukcí, máme pro Vás několik zajímavých designů. Těchto pár návrhů celkem obecně vystihuje aktuální trendy a oblíbené prvny co se týče koupelnového designu. Některé jsou samozřejmě odvážnější,některé lehce usedlejší.

Read More…

Zlaté pořekadlo „dvakrát měř, jednou řež!“

Led 18, 16
Petr Hájek
, , , , , , , , , , , , ,
No Comments

Tohle pořekadlo určitě všichni moc dobře znáte, zvláště ve světě stavebnictví je to platí dvojnásob. Každý má právo občas udělat chybu nebo se v něčem splést, ovšem né každý má pak možnost chybu snadno napravit. Pokud jste třeba architekt nebo stavař

Read More…

Perfektní inspirace do domácnosti

Říj 12, 15
Petr Hájek
, , , , , , , , , ,
No Comments

Zařizujete některou z místností v domě a hledáte zajímavou inspiraci? Třeba Vám právě dnešním článkem poradíme a pomůžeme s rozhodováním. Dneska jsme se nezaměřovali na konkrétní místnost, ale obecně kreativní a poutavé nápady do domácnosti nebo okolí domu. Inspirujte se a buďte kreativní!

Read More…