Kotlíkové dotace pro rok 2016

Kotlíkové dotace pro rok 2016

Led 18, 16
Petr Hájek
, , , , , , , , ,
no comments

Hlavním cílem programu na podporu výměny kotlů (tzv. kotlíkové dotace) je snižování znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tedy lokálních topenišť, které využívajících tuhá paliva. Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinější zdroje tepla.

Postup :

1) V první řadě zjistíme, zda můžete žádat o dotaci na výměnu kotle.
2) Sepíšeme společně smlouvu o zajištění administrace vybrané dotace.
3) Budeme muset počkat jakmile bude dotace vyřízena.
4) Pokud Vám bude dotace schválená, zbývá vybrat kotel a zařídit montáž, kterou Vám jsme schopni samozřejmě zařídit.

Nejčastěji kladené otázky:


1. Jakou částku je možné díky dotaci získat?

Vrchní hranice pro každou žádost je 150 000Kč v závislosti na několika okolnostech. Tyto peníze by měly sloužit k nákupu nového tepelného zdroje splňujícího všechny evropské normy. V této částce jsou také finance na montáž nebo případnou rekonstrukci kotelny. V případě nutnosti lze využít také na opravu komínu nebo topné soustavy.

2. Budu jako žadatel platit nějakou spoluúčast?

V případě pořízení kotle spalující výhradně biomasu je požadovaná 20 % spoluúčast.

Při pořízení kotle na spalování uhlí + biomasy je požadovaná spoluúčast 25%

Při pořízení kotle spalující výhradně uhlí je požadovaná spoluúčast 30%

Bonus pro zvláště znečištěné oblasti je 5%.

Pro lepší představu pro Vás máme následující přiklad:

Objekt se nachází ve zvláště znečištěném území. Žadatel si pořídí automatický kotel na spalování uhlí a pelet. Celková cena kotle a instalace je 100 000 Kč. Získaná dotace bude ve výši 80 000 Kč.

 

 

You must be logged in to post a comment