Betonové lodžie

balkony-obr

Pro rekonstrukce lodžií a balkonů bytových domů používáme osvědčenou konstrukci – předsazené prefabrikované lodžie. Jde zjednodušeně řečeno o „stavebnici z betonových dílů“. Jednotlivé díly konstrukce – betonové lodžie – se kladou na sebe a postupně kotví do nosných prvků domu. Práce je rychlá a bezpečná.

Proč vyměnit balkón za lodžii ?
Hledisek proč se rozhodnout pro výměnu starého balkónu a nahradit jej novou lodžií  je mnoho.

Jsou balkóny bezpečné?
Balkóny na panelových domech mnohdy měníme za lodžie již ve stavu, kdy dávno neodpovídají bezpečnostním předpisům a vstup na takový balkón je mnohdy životu nebezpečný. Původní ocelové balkóny nebo balkóny s betonovou základnou díky tomu, že se jejich údržbě nevěnovala žádná péče, rezavějí a stávají se nebezpečnými.

Využití plochy na balkónech
Klasické balkóny mají oproti novým lodžiím mnohem menší obytnou plochu. Že by se mohl stát balkón další obytnou součástí bytu, která se dá aktivně využívat, o tom se nedá vůbec mluvit.

Chcete balkón zasklít?
Balkóny svou konstrukcí znemožňují zasklení . Tento problém se v okamžiku výměny balkónu za novou lodžii snadno vyřeší naprosto odlišné konstrukci a materiálům.

Máme na balkóně soukromí?
Klasické balkóny zpravidla mívaly část zábradlí pouze z ocelového profilu, a díky tomu bylo vidět na vše, co bylo na balkóně uskladněno nebo odloženo. Balkóny, přestože jsou součástí obytné plochy bytu, nepřinášely tak majiteli žádné soukromí.

Založení lodžií do země
Jedná se o „klasický“ způsob plošného založení lodžie na samostatné, nově zbudované základy vně stávajícího objektu. Aby nedocházelo k sedání jsou přikotvené ke  stávajícímu základu domu.

Konzolové založení lodžie
Konzolové založení lodžií má zásadní výhodu v tom, že se nemusí provádět přeložka inženýrských sítí vedoucích těsně kolem panelového domu. Také se ve většině případů nemusí vykupovat pozemek okolo domu pro založení lodžii.