Zelená střecha

Střechy pokryté vegetací mají pozitivní přínos jak pro samotné majitele budov, tak i pro své okolí. Díky tepelně izolačním vlastnostem šetří výdaje za energie, ochlazují budovy, ale také snižují odtok dešťové vody, prašnost i hlučnost, přispívají ke zvyšování vlhkosti a celkově lepšímu klimatu v obcích a městech.

O příspěvek na výstavbu vegetačních střech lze žádat v programu Nová zelená úsporám v rámci energeticky úsporných rekonstrukcí či staveb rodinných a bytových domů. Podpora se poskytuje formou fixní dotace nově ve výši 800 Kč/m2 plochy vegetačního souvrství střechy a vztahuje se na výstavbu extenzivních, polointenzivních a také intenzivních zelených střech.

ZLEPŠUJME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SPOLEČNĚ

Každý malý krok se počítá. Pomáhejme společně s moderními zelenými střechami:

 • Zlepšují mikroklima
 • Snižují náklady na vytápění
 • Omezují hluk a zlepšují tepelnou izolaci
 • Optimalizují zadržování a následné využití dešťové vody
 • Prodlužují životnost střechy díky ochraně proti UV záření
 • Snižují množství částic prachu a CO2 v ovzduší

VÝHODY ZELENÉ STŘECHY

 • Zelená plocha vznikne okamžitě
 • Instalace je rychlá a jednoduchá
 • Umožňuje čerpat státní dotaci
 • Manipulace a přenášení modulů je snadné
 • Péče a údržba jsou minimální
 • Integruje systém pro zadržování dešťové vody
 • Systém zakoupíte s již zasazenými rostlinami nebo i bez nich

 

Skladba ploché zelené střechy, aby fungovala.

Vegetační vrstva

 • Substrát (výška dle použitých rostlin)
 • Filtrační vrstva geotextílie 500g/m2
 • Hydroakumulační a drenážní vrstva
 • Separační vrstva (geotextílie 300 g/m2) Použití na zvážení
 • Hydroizolace
 • Separační vrstva (geotextílie 300 g/m2)
 • Tepelná izolace EPS 200S stabil (ideálně alespoň 200 mm = 2x 100 mm) lepeny k podkladu mezi sebou PUR lepidlem (např. Vedapuk)
 • Pascal Blockade nataven na penetrovaný podklad
 • Betonová nosná konstrukce