Realizované zakázky 2022

Rekonstrukce šatny a hřiště Stachovice

Sanace teras na úrovni +4,00 m, Vítkovice Aréna

Regenerace bytového fondu Mírova osada – II. etapa ul. Sionkova

 

Regenerace bytového fondu Mírová osada, ul. Zapletalova, Slezská Ostrava