Aktualizovali jsme krycí listy technických parametrů

Aktualizovali jsme krycí listy technických parametrů

Pro 07, 18
Petr Hájek
no comments
Od 15. října 2018 vstupují v účinnost aktualizované Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám – Rodinné domy. V souvislosti s tím vydáváme také nové formuláře krycích listů technických parametrů pro nově podávané žádosti na rodinné domy.

Krycí list technických parametrů je jednou z nezbytných příloh žádosti a obsahuje soupis všech sledovaných technických parametrů a výkaz výměr provedených opatření. Nové krycí listy jsou přizpůsobeny aktualizovaným podmínkám a jejich úplný výčet je uveden vždy na změnovém listu.

Upozorňujeme, že z důvodu automatizovaného vkládání dat do informačního systému nelze měnit strukturu formuláře krycího listu .

Pokud jste žádost podali již dříve, můžete využít stávající i nový formulář krycího listu.

Comments Are Closed!!!