Author Archives: Petr Hájek

Květnová Priorita je o přístupné a kvalitní vodě

Kvě 22, 20
Petr Hájek
No Comments
Na mnoha místech ČR získají lidé stabilní přístup ke kvalitní pitné vodě. Obce mohou díky dotacím budovat vodovody, přivaděče či úpravny vod. Některé už dokonce s pracemi začaly, jiné to čeká v nejbližší době. Často se jedná o náročné infrastrukturní projekty, které by menší obce bez veřejné podpory nebyly schopné zrealizovat. Konkrétní příklady najdete v aktuální Prioritě.

Čistota vody je i hlavním tématem nově připravované výzvy z Norských fondů. Ta umožňuje získat peníze na vyčištění vody od mikropolutantů, velmi malých znečišťujících látek. Mezi ně patří například zbytky léčiv či pesticidů.

Stavební sezóna je v plném proudu a k tomu přispívá i program Nová zelená úsporám, který se nezastavil ani v době řádění koronaviru. Pokud stavíte nízkoenergetický dům nebo rekonstruujete, určitě na Novou zelenou nezapomeňte, pomůže vám ušetřit stovky tisíc korun.

V pravidelných rubrikách si můžete prohlédnout povedenou rekonstrukci školky v Pačejově, kdy se ze šedé nevzhledné budovy s kotlem na uhlí stala krásná školka s ekologickým vytápěním i provozem.

Bydlení v malém domě je ekologičtější a úspornější než v domě větším. To zní logicky, ve Spojených státech dokonce existují hnutí za malé domy. Více o tom v rubrice Technologie.

PRIORITA 5/2020

Nová zelená úsporám pomůže oživit ekonomiku po koronavirové krizi

Dub 28, 20
Petr Hájek
No Comments

Dalším programem, který pomůže zmírnit dopady koronavirové krize na českou ekonomiku, je Nová zelená úsporám. Program MŽP a SFŽP ČR zaměřený na energeticky úsporné renovace, stavby domů a zdroje energie jede na plné obrátky a domácnostem může ušetřit i stovky tisíc korun. Za první tři měsíce letošního roku hlásí třetinový meziroční nárůst v počtu žadatelů a současně uvolňuje podmínky pro žadatele v době pandemie.

„Dotační program, na jehož realizaci se podílí zejména živnostníci a malé firmy, má zcela jednoznačně potenciál podpořit domácí ekonomiku ochromenou koronavirovou situací. V současnosti je jedním z nejvýznamnějších existujících prorůstových opatření, která můžeme rychle využít, abychom zmírnili dopady koronavirové krize,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec o programu Nová zelená úsporám.

„Díky dobře nastavenému systému podpory a vysokému finančnímu pákovému efektu přináší program z jedné investované koruny z veřejných prostředků zpět do našeho hospodářství minimálně tři další koruny. Nejen, že má tak pozitivní vliv přímo na státní rozpočet, ale i na rozvoj podnikatelské sféry, zejména na malé a střední firmy ve stavebnictví i dalších souvisejících oborech. Dalším přínosem je tedy vytvoření nebo udržení desítky tisíc pracovních míst,“ zdůrazňuje ministr výrazné ekonomické a sociální přínosy programu, jehož primárním cílem je úspora energií a podpora snižování emisí skleníkových plynů.

Zájem o příspěvky z programu Nová zelená úsporám neopadá ani v době pandemického stavu. Dokonce v porovnání s loňským rokem zaznamenal program třicetiprocentní nárůst jak v počtu žádostí, tak v objemu požadovaných prostředků. „Státní fond životního prostředí ČR přijal za první tři měsíce letošního roku 3 489 žádostí o dotace v objemu téměř 800 milionů korun, což je o třetinu více než v prvním čtvrtletí loňského roku, a žádosti přibývají i v posledních týdnech,“ shrnuje ministr Brabec s tím, že příjem žádostí naplno běží i během nouzového stavu.

S jarními měsíci totiž přichází ideální doba pro realizaci stavebních opatření a montážních prací, které program podporuje. K nim patří především zateplování budov, stavba nízkoenergetických a pasivních domů, instalace úsporných zdrojů tepla či domácích solárních elektráren. Díky těmto opatřením a až padesátiprocentní dotaci domácnosti výrazně ušetří na výdajích za energie a současně uleví životnímu prostředí. Čas nuceně strávený doma kvůli pandemii mohou domácnosti a další investoři efektivně využít k naplánování úsporného bydlení a přípravě žádostí. „Podání žádosti lze provést plně elektronicky přes webové stránky www.novazelenausporam.cz. Dotaci Fond žadatelům schválí do tří týdnů a po uvolnění nouzového stavu se mohou pustit do stavebních prací,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Úřad vyšel vstříc žadatelům s ohledem na pandemii koronaviru již během března. Operativně upravil podmínky programu a prodloužil veškeré běžící lhůty na dodání podkladů. Domácnostem, které instalovaly fotovoltaickou elektrárnu a nestihly vyřídit potřebné potvrzení od distribuční společnosti, usnadnil čerpání dotací a současně rozšířil možnosti elektronického předání podkladů k žádostem, což čerpání podpory ve složité době výrazně zjednodušuje. I přesto, že se čerpání prostředků značně zrychluje, nemusí se zájemci obávat, že by finance došly. „Prostředků je v programu zatím dostatek, pro žadatele je blokujeme již v okamžiku doručení žádosti. Navíc ke každé žádosti přistupujeme nárokovým způsobem, takže při správném podání má žadatel prostředky jisté. Po doložení provedených úsporných opatření tedy vyplacení dotace nic nebrání,“ ujišťuje Petr Valdman.

Program Nová zelená úsporám navazuje na předchozí úspěšný program Zelená úsporám a kontinuálně běží již od roku 2014. Od této doby do konce března 2020 přijal Státní fond životního prostředí ČR v programu celkově 55 420 žádostí s požadovanou výší podpory 12,7 miliard korun. Z toho bylo žadatelům schváleno 48 000 žádostí v objemu 10,7 miliard korun. Zdrojem programu Nová zelená úsporám je podíl z výnosů dražeb emisních povolenek EUA a EUAA v rámci EU ETS. „Návrh na pokračování tohoto úspěšného programu chceme předložit vládě na přelomu dubna a května. Jádro programu by mělo zůstat stejné, chceme ho ale ještě více orientovat na obnovitelné zdroje energie,“ uzavírá ministr Richard Brabec.

www.novazelenausporam.cz

Prodlužujeme termíny pro doručení podkladů k žádostem

Dub 01, 20
Petr Hájek
No Comments

Prodlužujeme termíny pro doručení podkladů k žádostem

S ohledem na mimořádnou epidemiologickou situaci a přijatá bezpečnostní opatření prodlužuje Státní fond životního prostředí ČR všem žadatelům o podporu z programů Nová zelená úsporám a Dešťovka termíny pro doručení podkladů k žádostem do 30. 6. 2020. Tato změna se týká podkladů doručovaných při podání žádosti, dokládání realizace či na základě výzvy k doplnění.

Příjemci podpory z Operačního programu Životní prostředí, Národního programu Životní prostředí a Norských fondů mohou v případě nutnosti individuálně požádat o prodloužení lhůty (např. prodloužení termínu pro dodání podkladů k uzavření smlouvy či vydání změnového Rozhodnutí). Žádost je nutné podat elektronicky na svého projektového manažera. V případě narušení bilaterálních aktivit Fondů EHP a Norska se příjemci podpory z výzvy Trolltunga řídí pokyny zveřejněnými na této stránce.

Úspory i ochrana klimatu. Češi berou program Nová zelená úsporám útokem

Úno 11, 20
Petr Hájek
No Comments
Zájem o dotace na úsporné bydlení strmě stoupá. V loňském roce požádalo o příspěvek z dotačního programu Nová zelená úsporám o 40 procent více domácností než v roce 2018 a Ministerstvo životního prostředí překročilo v objemu schválených prostředků hranici 10 miliard korun. Za úspěchem stojí jak stabilita programu, tak vstřícnější podmínky i jednodušší administrativa.

Domácnosti také stále častěji sahají po komplexních stavebních řešeních, jejichž přínosem jsou vyšší energetické úspory a nižší zátěž pro klima a životní prostředí.

Na energeticky úsporné modernizace a stavby rodinných a bytových domů přispívá Ministerstvo životního prostředí z programu Nová zelená úsporám stabilně od roku 2014. „V minulém roce dosáhl program podporující modernější, ekologičtější a úspornější bydlení skutečně rekordního růstu. Na úřad se obrátilo téměř 13 tisíc majitelů domů, kteří požádali o podporu v souhrnu téměř 3 miliard korun. V porovnání s rokem 2018 se nám podařilo dosáhnout 40procentního nárůstu jak v počtu přijatých žádostí, tak co se týče požadovaného objemu prostředků,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec. „Celkově jsme za šest let z programu Nová zelená úsporám schválili podporu již 45 tisícům žadatelů a podpořili je částkou více než 10 miliard korun,“ bilancuje ministr Richard Brabec.

„Program běží stabilně šest let, dotační podmínky se rozšiřují podle trendů na trhu nebo je maximálně zjednodušujeme, což dává  domácnostem, projektantům i dodavatelům dlouhodobou jistotu a čas na plánování projektů. Ukazuje se, že program Nová zelená úsporám je fungující finanční nástroj, díky němuž zahrnují investoři do svých stavebních plánů daleko více komplexnějších energeticky úsporných řešení. Ta v konečném důsledku přináší vyšší úsporu provozních výdajů a také daleko menší zátěž pro naše životní prostředí,“ shrnuje ministr Brabec.

Skokový nárůst zaznamenaly všechny oblasti podpory v programu. Na dvojnásobek se zvedl zájem o dotace na výstavbu domů, a to zejména díky rozšíření podpory o domy v nízkoenergetickém standardu. Znatelný nárůst zaznamenal segment malých solárních elektráren, konkrétně o podporu fotovoltaických systémů požádalo o 70 procent více žadatelů než v roce 2018. Stabilně velkému zájmu se těší podpora rekonstrukcí starších rodinných domů. O příspěvek na zateplení požádala v roce 2019 téměř polovina všech žadatelů. Vliv na pozitivní bilanci mělo zejména zavedení dotace na provedení realizačních prací svépomocí. Této možnosti využila již pětina žadatelů o podporu v oblasti renovací domů.

Stále větší oblibě se těší také technologické novinky, na něž lze získat podporu v rámci stavby či rekonstrukce domu. Například pro tzv. zelenou střechu, zlepšující tepelně izolační vlastnosti domu, se rozhodlo 113 zájemců o dotaci, nově podporované venkovní rolety či žaluzie zahrnulo do svých projektů 870 žadatelů. Z obnovitelných zdrojů energie jsou doslova hitem nejvýkonnější domácí fotovoltaické elektrárny a jejich kombinace s tepelným čerpadlem, které byly nově zavedeny na podzim 2018.

Získat dotaci jde snáz, rychleji a bez rizika

Narůstající popularita programu spočívá také v možnosti zkombinovat více úsporných opatření, a to i z více dotačních programů rezortu najednou. Investoři zjistili, že se na stavbu či modernizaci domu vyplatí podívat komplexněji a podporu zkombinovat. Dosáhnou tak vyššího efektu energetických úspor, získají zajímavé finanční bonusy a celkově vyšší podporu. Při zateplení se například vyplatí zároveň využít dotaci na solární energii podporovanou z programu Nová zelená úsporám a zároveň akumulovat srážkovou vodu s podporou z programu Dešťovka. „Právě kombinace programů Nová zelená úsporám a Dešťovka využilo již téměř tisíc žadatelů, další tisíce sáhly po kombinaci Nové zelené úsporám s kotlíkovou dotací,“ uvádí ministr Richard Brabec.

Výsledky programu hodnotí kladně také ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman, podle něhož za úspěchem programu stojí nejen snazší a rychlejší administrativní proces, ale celkově inovovaný přístup k žadatelům. „Naším společným cílem je úspěšně provedený dotační projekt, díky kterému domácnosti uspoří za energie, získají lepší, kvalitní a ekologičtější bydlení. V případě identifikace nedostatků projektu proto žádosti nezamítáme, ale s žadateli pracujeme, abychom je k dotaci úspěšně dovedli,“ vysvětluje Petr Valdman a dodává: „Program financujeme způsobem nárokové dotace. Pokud si někdo o dotaci požádá a splní základní parametry programu, je jisté, že dotaci získá.“

Pro správné nastavení energetických opatření nabízí Státní fond životního prostředí ČR, který program administruje, bezplatné osobní konzultace odborníků Fondu. „Zájemci mohou svůj projekt přijít zkonzultovat jak na některé z krajských pracovišť Fondu, ale také od 6. do 8. února přímo na náš stánek na veletrhu FOR PASIV, kde se mohou doptat na veškeré detaily. Na veletrhu mohou v sobotu navštívit i přednáškový blok Dotace pro vaše úsporné bydlení,“ doplňuje ředitel Petr Valdman a současně odkazuje na webové stránky programu, kde jsou uvedeny další akce a semináře, které Fond pořádá pro zájemce v průběhu celého roku napříč celou republikou.

www.novazelenausporam.cz

Zájem o dotace na energetické úspory roste i u veřejných budov

Podobný dotační titul má Ministerstvo životního prostředí k dispozici pro samosprávy měst a obcí a jiné veřejné či státní instituce. Na energeticky úsporné renovace, obnovitelné zdroje energie a výstavbu veřejných budov v pasivním standardu nabízí prostředky z Operačního programu Životní prostředí. Díky nim se mohou města či obce pustit do pasivní výstavby či zateplení škol, školek, nemocničních pavilonů, sportovních hal, budov úřadů a dalších budov. Také v tomto segmentu zaznamenal rezort v minulém roce mimořádný zájem.

„U poslední dotační výzvy na výstavbu veřejných budov v pasivním energetickém standardu nestačila vyhrazená půl miliarda korun z evropských fondů ani zdaleka pokrýt všechny došlé žádosti. Na Státní fond životního prostředí ČR dorazily čtyři desítky projektů s požadavkem 1,2 miliardy korun. Podobný úspěch měl i dotační titul podporující energeticky úsporné renovace veřejných budov. Fond přijal rekordních 646 žádostí s požadavkem na více než 3 miliardy korun,“ shrnuje ředitel Petr Valdman.

S otevřením obdobné výzvy proto ministerstvo počítá již v březnu tohoto roku, k dispozici bude tentokrát 2,5 miliardy korun.

www.opzp.cz

Tabulka: Přijaté žádosti a požadovaná výše podpory v programu Nová zelená úsporám v letech 2016-2019

Podporujeme charitativní projekty

Pro 21, 19
Petr Hájek
No Comments

Naše společnost podporuje charitativní projekty:

ZDRAVOTNÍ KLAUN, o.p.s.

Zdravotní klaun je dobročinná organizace s národní a mezinárodní působností, která od roku 2001 pomáhá dětským i geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem. V České republice působí 86 profesionálních Zdravotních klaunů, kteří pravidelně navštěvují 62 nemocnic, 8 domovů pro seniory a 2 hospice.

Posláním Zdravotních klaunů je tvořit uvolněné prostředí nejen ve zdravotnických zařízeních, přinášet radost a dobrou náladu na místa, kde se jich příliš nedostává. Chceme odbourávat stres nejen pacientů, ale i jejich rodičů a příbuzných. Zkvalitňovat seniorům podzim života v domovech a v neposlední řadě těšit a vyvést ze stereotypu i samotný zdravotnický personál.

Více informací na webových stránkách

 

FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ

Fond ohrožených dětí (FOD) je nevládní nezisková organizace na pomoc ohroženým dětem s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Vznikl dne 2. dubna 1990 z iniciativy pěstounů a osvojitelů. Sídlí v Praze 1, má působnost na území celé republiky a v současné době provozuje 15 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek s kapacitou 322 míst.

Více informací na webových stránkách

 

LÉKAŘI BEZ HRANIC

Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières jsou nezávislá mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje rychlou a profesionální zdravotnickou pomoc lidem postiženým válkami, epidemiemi a přírodními katastrofami či lidem vyloučeným ze zdravotní péče.

Naši spolupracovníci působí ve více než 70 zemích světa. Poskytují v nich primární a sekundární zdravotní péči, operují raněné, léčí podvyživené děti a pacienty postižené infekčními či opomíjenými nemocemi, provádějí očkovací kampaně, zajišťují mateřskou a porodní péči, přinášejí psychologickou pomoc obětem násilí nebo školí místní personál.

Více informací na webových stránkách

 

CROSSPOINT OLOMOUC

Crosspoint Olomouc je nezisková organizace, která podporuje rozvoj občanské společnosti, místní pospolitosti a sdílí občanské hodnoty. Spojuje nás myšlenka pomáhat. Vnímáme, že není samozřejmostí, v jakém blahobytu se naše společnost nachází a jaké možnosti dnešní doba nabízí. Za samozřejmost naopak pokládáme pomoc potřebným, slabším a znevýhodněným lidem. Proto organizujeme odborné přednášky, rodinné tábory a mimo jiné také benefiční koncerty. Jejich prostřednictvím podporujeme rodiny dětí trpících cystickou fibrózou. Například jsme finančně několikrát podpořili Fakultní nemocnici v Olomouci. Tak mohl Crosspoint díky příspěvkům dárců nakoupit speciální přístroje usnadňující léčbu, ale také podpořit ozdravné tábory spolku Alergo. Úzce jsme spolupracovali s charitativní organizací ADRA a Dětským fondem OSN UNICEF, pomoc jsme poskytli komunitními centru pro seniory ARCHA.. V současné době jsme se stali partnerem Fakultní nemocnice Olomouc a zaměřujeme se především na pomoc dětem nemocným cystickou fibrózou. Crosspoint je hrdý na to, že každá vybraná koruna doputuje v plné výši potřebným. Velice si vážíme naších partnerů Statutární město Olomouc, Tesco sw, MamiArt a Stance Communications a velké díky patří více než 60 dárcům, kteří finančně podpořili naše projekty.

Více informací na webových stránkách

Rodinný dům po roce 2020, jak bude vypadat?

Pro 02, 19
Petr Hájek
No Comments

Po roce 2020 budeme stavět jen pasivní domy, větrání pomocí rekuperace se stane povinností a stavby zdraží o desítky procent. Éra neekologického bydlení definitivně skončila. Ne, nic z toho není pravda, přesto takové informace kolují médii a lidé jim stále věří. Chcete skutečně vědět, jak se bude stavět po roce 2020? Sledujte sérii článků na toto téma.

 

Budovy a stavební průmysl spotřebovávají zhruba 40 % globálně vyrobené energie. V době, kdy se mluví o docházejícím nerostném bohatství, je tak nasnadě přemýšlet o redukci spotřeby energie u staveb, a to jak nových, tak stávajících.

Evropa je v tom s námi

Energiemi se má šetřit a v tomto duchu nás vede i Evropská unie. Změny ve výstavbě po roce 2020 tak nastávají ve všech členských státech. EU v roce 2010 stanovila cíle členským státům na snížení spotřeby energie, produkce skleníkových plynů a zvýšení podílu využití obnovitelných zdrojů energie do roku 2020. Základem všeho byl dokument EPBD II (Energy performance building directive II. – směrnice o energetické náročnosti budov II.). Těmto nařízením se budeme věnovat v našem seriálu článků.

Změny tím ale neskončily. V létě 2018 byla vydána směrnice EPBD III, která řeší redukci spotřeby energií v budovách do roku 2030. To, jak se tato nejnovější ustanovení projeví v české legislativě, zatím není známo.

Nový energetický standard

V České republice problematiku energetické náročnosti budovy řeší zákon o hospodaření s energií č. 406/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. Naše legislativa řeší zpřísnění některých požadavků na energetickou náročnost budov postupně od roku 2015 a vrcholí právě datem 1. 1. 2020. Po tomto datu bude možné stavět pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Právě po prvním lednu 2020 se požadavky vztahují už i na rodinné domy.

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie si však nepleťme s pasivními nebo snad nulovými domy. Co do spotřeby energie lze budovy s téměř nulovou spotřebou energie připodobnit k nízkoenergetickým domům. Jedná se tak o zcela nový energetický standard.

A co se tedy od ledna 2020 tak zásadního změní?

Odpověď lze zjednodušit a rozdělit mezi dvě oblasti, které spolu úzce souvisí.

1. Pořádné zateplení

První řešenou oblastí je samotná konstrukce stavby – tepelně technické parametry obálky budovy. Není se čeho bát, v tuzemsku jsou požadavky poměrně mírné, nečeká nás tak žádné masivní zateplování, u kterého bychom museli diskutovat o jeho smysluplnosti.

Čtěte také: Z čeho postavit dům po roce 2020

2. Změna ve vytápení

Druhou řešenou problematikou je technické vybavení stavby – zajištění vytápění, větrání, ohřevu vody a jiné. V této oblasti změny nastanou především v souvislosti s omezením využití k přírodě nešetrných zdrojů energie a preference obnovitelných zdrojů energie.

Nikdo nám ale nediktuje, zdali musíme mít tepelné čerpadlo, kotel na pelety nebo solární panely. Nová legislativa pouze komplikuje instalaci elektrického vytápění, které bude třeba doplnit o doplňkový obnovitelný zdroj energie. 

Krom omezení některých zdrojů energie nás od 1. ledna 2020 žádná revoluce ve stavebnictví nečeká!

Každopádně si tato problematika svou pozornost zaslouží. Již brzy se můžete těšit na článek řešící konkrétní skladby staveb, které vyhovují novému energetickému standardu.

 

Zdroj: https://www.drevostavitel.cz/clanek/rodinny-dum-po-roce-2020-jak-bude-vypadat

Od příštího roku zdraží rodinné domy o stovky tisíc korun

Zář 03, 19
Petr Hájek
No Comments

EVŽEN KOREC, generální ředitel a předseda představenstva EKOSPOL a. s.

Posledních pár měsíců na zahájení stavby rodinného domu mají ti, kteří chtějí ušetřit. Od nového roku je totiž výstavba vyjde o stovky tisíc korun dráž. Může za to evropská směrnice o energetická náročnosti budov, která se od příštího roku bude týkat všech novostaveb bez výjimky. Stavební povolení od 1. ledna 2020 získají jen takové stavby, které jsou energeticky nulové. U rodinného domu s průměrnou cenou 3,5 milionu korun bude muset stavitel připlatit 350 až 525 tisíc korun.

Aby totiž dům dosáhl na požadované hodnoty, bude muset investor sáhnout po nových technologiích. Nezbytná budou tepelná čerpadla či rekuperační systémy, někde i solární panely. Jen jejich instalace zvýší cenu výstavby o deset až patnáct procent. U rodinných domů to znamená stovky tisíc korun navíc.

Že se tohoto nařízení lidé opravdu bojí, dokazují i údaje Českého statistického úřadu. Podle nich se v první polovině letošního roku v celé republice zahájila stavba nejvíce rodinných domů za posledních deset let. Podobný trend se dá očekávat i do konce roku, naopak od ledna nejspíš nastane výrazný útlum této individuální výstavby.

Tento bruselský diktát je výrazným pokřivením trhu, protože vnucuje lidem něco, co vůbec nechtějí. Podíl „mimořádně úsporných budov“ v kategorii rodinných domů loni dosáhl pouhých 6,2 procenta. Více než devět z deseti dokončených rodinných domů tak nesplňuje hodnoty, které budou od příštího roku povinné pro všechny.

Lidé chystající si vlastní bydlení totiž umí dobře počítat a nenechají se napálit marketinkovými lákadly společností vydělávajících na energeticky (ú)sporných opatřeních. Kromě vyšších nákladů na samotnou výstavbu totiž lidé musí zásadním způsobem změnit životní styl. Zapomenout musí mimo jiné na klasické větrání oken, protože to způsobuje energetické ztráty a ekonomická návratnost tak mizí v nedohlednu. Zbylé úspory pak spolknou pravidelné výdaje na provoz úsporných systémů, jejich servis a případné opravy. Například životnost nejčastěji používaných rekuperačních systémů je kratší, než deklarovaná doba návratnosti.

Až dosud se lidé mohli svobodně rozhodnout, zda jim tato výrazná omezení za údajnou ochranu životního prostředí opravdu stojí. Od Nového roku se však všichni lidé toužící po vlastním domě budou muset smířit s tím, že o podobě jejich vysněného bydlení rozhodl někdo jiný. Na nesmyslnost tohoto nařízení si vzpomenou vždy, když budou měnit zanesené filtry rekuperačních jednotek či vyměňovat zaseknuté lišty venkovních žaluzií.

Zdroj

 

 

Připravované dotace pro rok 2019 a 2020

Srp 14, 19
Petr Hájek
No Comments

Dobrý den,

rádi bychom Vás upozornili na připravované dotace, v rámci kterých Ministerstvo průmyslu a obchodu rozdělí firmám celkem až 8 mld. Kč.

Příjem žádostí začne už na podzim, buďte proto připraveni.

Pokud potřebujete poradit, jestli má Váš projekt šanci na získání dotace, nebo pokud chcete pomoct s přípravou projektové žádosti, obraťte se na nás [1]. Rádi Vám poskytneme nezávaznou konzultaci.

PŘEHLED PŘIPRAVOVANÝCH VÝZEV

ÚSPORY ENERGIE

Projekty: Obměna technologií, rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, zateplení, výměna otvorových výplní, instalace obnovitelných zdrojů elektřiny pro vlastní potřebu a další Výše podpory: 500 tis. Kč – 15 mil. EUR

Termín podání žádosti: 16. 9. 2019 – 30. 4. 2020

 

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Projekty: Výstavba větrné elektrárny, instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel, výstavba a rekonstrukce malé vodní elektrárny a další Výše podpory: 500 tis. Kč – 400 mil. Kč

Termín podání žádosti: 2. 9. 2019 – 31. 3. 2020

 

ELEKTROMOBILITA

Projekty: Pořízení elektromobilu a vlastní dobíjecí stanice Výše podpory: 50 tis. Kč – 10 mil. Kč Termín podání žádosti: 1. 10. 2019 – 28. 2. 2020

 

TECHNOLOGIE – PRŮMYSL 4.0

Projekty: Pořízení strojů a technologií s propojením autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu Výše podpory: 1 mil. Kč – 40 mil. Kč

Termín podání žádosti: 23. 9. 2019 – 16. 12. 2019

 

10 Nejdůležitějších důvodů, proč zateplit dům

Čvc 29, 19
Petr Hájek
No Comments

Jaké jsou nejdůležitější důvody pro zateplení vašeho domu? Než se rozhodnete pro realizaci zateplení vaší fasády, je určitě dobré vědět, co vám zateplení domu přinese. Zde je těch 10 nejdůležitějších důvodů, proč ZATEPLOVAT.

1. Snížení nákladů na vytápění

Tohle je asi první důvod, který každého napadne a je také nejdůležitější. Jenže praxe neustále ukazuje, že tento důvod je často hodně podceňovaný, což se projevuje neodborným složením zateplovacího systému a špatným návrhem tloušťky a druhu tepelné izolace. Dalším krokem je už jen neodborná montáž. Zde se může celý záměr úspory změnit ve velké problémy. Proto, prosím, nepodceňujte kvalitu přípravy.
Obecně se traduje, že kvalitním a dobře připraveným projektem a následným provedením zateplení domu ušetříte 30-50% nákladů na vytápění. U nízkoenergetických až pasivních domů až 70 – 97% nákladů na vytápění.  Uvedu zde jen příklady spotřeby energie v kWh na m2 vytápěné plochy za rok, kde rozdíly ve spotřebě energie na vytápění jsou velmi znatelné.
ČLENĚNÍ NEMOVITOSTÍ PODLE SPOTŘEBY kWh /m2 ZA ROK
 • Běžné domy postavené dle současných norem = 70 – 200 kWh/m2 za rok
 • Energeticky úsporné domy = 50 – 70 kWh/m2 za rok
 • Nízkoenergetické domy = 15 – 50 kWh/m2 za rok
 • Pasivní domy = 5 – 15 kWh/m2 za rok
 • Nulové domy = 0 – 5 kWh/m2 za rok
Neustálým zdražováním energií na vytápění je důležitost zateplení domu opravdu vysoká a již dnes se setkáváme s legislativními úpravami, které nutí majitele domu k budoucím úsporám. Viz energetické štítky při prodeji nemovitosti od roku 2013 nebo plány EU od roku 2018-2020 na zavedení směrnice pro povinnost zateplení každého nově postaveného bytového domu veřejné státní správy nebo rodinného domu v nízkoenergetickém až pasivním standardu.

2. Bezpečná a návratná investice

Dobře navržené a provedené zateplení domu = Investice do snížení energetické náročnosti budovy, která je výhodná a trvalá. Zateplením domu se rozumí komplexní řešení zateplení všech konstrukcí (podlaha, fasáda, strop, okna, šikminy v podkroví) a vhodný způsob a zdroj vytápění.

Níže vám uvádím schéma přibližných tepelných ztrát rodinného domu:

 • Podlaha 10%
 • Obvodové stěny 25%
 • Strop a střecha 15%
 • Okna a dveře 25%
 • Nevhodné vytápění 10%
 • Větrání 15-25%

Pokud máte v plánu zateplovat dům, přistupujte k tomuto rozhodnutí jako k investici a vše si dobře promyslete a spočítejte. Zateplení fasády je pouze jedno z opatřeních, které zabírá 30% z celkových tepelných ztrát.

Pro příklad uvedu dům postavený v kombinaci z plných a dutých cihel z roku 1970. Plocha fasády 170m2. Celkové náklady zhotovení a materiál jsou 1000Kč/m2 při skladbě (12cm EPS70F, lepící a stěrkové hmoty, armovací tkanina, talířové hmoždinky, příslušenství, penetrace, silikonová omítka, lešení).

Stávající dům má nevyhovující fasádu, takže oprava fasády by byla v nejbližší době aktuální a lze jí tedy z nákladů na zateplení odečíst (lešení, přípravu podkladu a nové omítkové souvrství s nátěrem nebo pastovitou probarvenou omítkou)

Najednou nás zateplení fasády domu stojí pouze cena izolantu, práce a materiál na nalepení a zakotvení. tj. cca 350 kč/m2 x 170 m2 = 59500 kč.
Počítaná úspora na vytápění při zateplení fasády 25-35% z celkové sumy 40tis Kč vydaných za topení za rok = 12-15tisíc Kč.
Návratnost zateplení je tedy: necelé 4roky. Další roky už jen počítáte ušetřené peníze.

Rozhodl jsem se uvést tento jednoduchý příklad, který věřím, že pochopí i naprostý laik a udělá si tak možnou představu tohoto opatření a investice. Internet a odborná literatura je plná výpočtů, vzorců a sdělení, které jsou těžko pochopitelné a obecné veřejnosti naprosto cizí.

3. Prodloužení životnosti stavby

Zateplení vnější obálky domu Vám zajistí trvalou ochranu nosných konstrukcí domu a zamezí tak pronikání povětrnostních vlivů do konstrukce a jejich následné destrukci.

Povětrnostní vlivy mohou např. negativně působit na panelové domy:

 • dochází ke korozi vnitřní výztuže
 • mrazové trhliny v obvodovém plášti
 • zatékání do styků panelů
 • profukování vzduchu mezi rámem okna a panelem
 • pocit chladných stěn
 • v létě přehřívání panelu a zdiva na slunci

U rodinných domů dochází vlivem povětrnosti k poškozování fasád, kde ochranu zdiva zajišťují minerální nebo cementové omítky s nátěrem, který nedokáže trvale odolat povětrnosti. Proto dochází k prasklinám, odlupování nátěru nebo omítky a možnému zatékání do zdiva. To v zimních měsících snižuje akumulaci zdiva a posouvá tak rosný bod hluboko do zdiva. Tyto nedostatky způsobují srážení vlhkosti na vnitřních stěnách, tvorbu plísní, odlupování vnitřních nátěrů stěn, vlhké mapy na vnitřní omítce a drolení vnitřní omítky na rozích při podlaze v oblasti věnců a překladů.

Správným zateplením fasády docílíte trvalé ochrany stěn domu před srážkovými vodami, mrazem a slunečním zářením (přehřívání stěn v letním období). Díky tepelné izolaci posunete nízké teploty do izolantu a zvýšíte akumulaci stěny v zimním období, čímž si zajistíte lepší tepelnou pohodu a odstraníte pocit chladu od stěn.

Je dokázáno, že zateplením domu můžete jeho životnost prodloužit o více jak 30let.

 

4. Estetický a funkční povrch fasády

Zateplením fasády domu si zajistíte trvale funkční ochranu před povětrnostními vlivy s dokonalým estetickým ztvárněním podle Vašich představ. Výztužná vrstva na izolantu zajišťuje v kombinaci stěrkového lepidla a armovací tkaniny pevný a trvale soudržný podklad pod probarvenou pastovitou vodoodpudivou omítku. Pastovité omítky lze tónovat do mnoha odstínů. Vyrábí se v různých strukturách a zrnitostech (zrnitá 1,5mm , 2mm, 3mm, rýhovaná 2mm, 2,5mm , 3mm, hlazená 1 mm pro dekorativní účely a menší plochy fasád).

Pro soklovou oblast dokonale poslouží mozaikové omítky. Vhodnou povrchovou úpravou zateplovacích systémů jsou také fasádní obkladyobkladové pásky. Jsou oblíbené pro svůj vzhled, dlouhou životnost a nenáročnost na údržbu.

Estetickým ztvárněním se u fasád meze nekladou. Další dodatečnou úpravou mohou být finální barevné nátěry (např. Silikátové, silikonové, disperzní, akrylátové, egalizační a hydrofobní úpravy).

 

5. Zvýšení tepelné pohody v domě

Nalepením vhodné tloušťky tepelné izolace na stěnu domu z vnější strany, docílíte posunu teplot ze stěny do izolantu. Nalepený izolant v zimním období podstatně zvýší teplotu stěny, která je zevnitř oteplována teplým vzduchem. Díky tomuto efektu již nedochází k prochladnutí stěn a vy nemáte pocit chladu. Stěna se naakumuluje na teplotu vnitřního vzduchu, déle teplo drží v místnosti a nedochází k plísním a mokrým flekům na omítce.

V letním období je efekt opačný a tepelná izolace slouží jako ochrana před přehřátím stěn od slunečního záření. Určitě jste zažili v letních měsících nesnesitelné horko v noci, které sálá do vnitřního prostoru domu z naakumulovaného tepla z vnější strany domu.

 

6. Zabraňuje kondenzaci vodní páry v konstrukci zdiva

Co je to kondenzace vodní páry? Ve vzduchu, ať už má jakoukoli teplotu, je určité množství vodní páry. Pokud dojde ke snížení teploty pod tzv. rosný bod tj. (+10 – +13) stupňů začne vodní pára kondenzovat.

Jednoduchý příklad: teplá vodní pára, vznikající odpařováním teplé vody, kondenzuje na studeném povrchu a tím se sráží do kapalného stavu. Jako na zrcadle v koupelně.
K těmto jevům dochází i ve stavebních konstrukcích vlivem rozdílů teplot v exteriéru a interiéru. Pokud je zdivo nezatepleno, dochází ke kondenzaci vodních par ve zdivu. Vodní pára se tedy tlačí z budovy skrz konstrukci ven. Tady vzniká nebezpečí, že v určitém bodě narazí na studené místo a začne docházet ke kondenzaci vodní páry v konstrukci. K tomuto jevu zpravidla dochází v zimních měsících od listopadu do konce března.

Vnitřní prostory jsou vytápěny na 20-24 stupňů a venku je teplota kolem -10 až -15 stupňů. Vnitřní vzduch má 50-60% vlhkost a venkovní vzduch má 75-90% vlhkost. Rozdíl částečných tlaků vodních par, který při rozdílu teplot vzniká, je přibližně 1,1KPa. To je přibližný tlak, kterým se snaží vodní pára protlačit stavebními materiály ven tak, aby došlo k vyrovnání částečných tlaků vodních par.

Pokud se jedná o malé množství páry, která ve zdivu zkondenzuje přes zimní období a v létě se vypaří, je tato kondenzace přípustná a v tomto případě hovoříme o aktivní bilanci kondenzace vodní páry. Pokud se ale na-kondenzovaná vodní pára není schopna ze zdiva vypařit a hromadí se v ní, může časem způsobit řadu nepříjemností a poruch. Zdivo ztrácí svou akumulační schopnost a častěji se vyskytují vlhké mapy a plísně na vnitřní straně zdiva.

Zateplením zdiva vhodnou tloušťkou tepelné izolace docílíte posunu rosného bodu a kondenzace vodní páry do izolantu, kde zkondenzovaná pára ničemu nevadí anebo se vypaří. Zeď má možnost lepší akumulace tepla a tím se zbavíme nežádoucích plísní a tepelných mostů.

 

Názorný příklad průběhu teplot a možné kondenzace vodních par ve zdivu

 

7. Odstranění tepelných mostů a možných plísní

Tepelný most je místo, kde dochází ke zvýšenému tepelnému toku. To znamená, že tímto místem uniká více tepelné energie a má v interiéru studenější povrch a naopak v exteriéru má povrch teplejší. V dříve postavených domech jsou tepelné mosty běžným jevem. Bohužel se vyskytují v dnešní době i u novostaveb. Je to jen důkaz obcházení předepsaných postupů a skladeb. Tepelný most se na fasádě nejběžněji objevuje v místě, kde je oslabena tepelná izolace nebo kde izolace chybí. Na betonových překladech, vyztužujících betonových věncích, kolem oken a dveří, v místech, kde je výskyt vzlínající vlhkosti, u podlahy od základových pásů, kolem prostupů zdivem nebo široká maltová lože mezi zdícími bloky.

Tepelný most = tepelná ztráta. Tepelné mosty se projevují v interiéru kondenzací vodní páry na tomto chladném místě a následným růstem plísní.
Zateplením fasády vhodnou tloušťkou tepelné izolace odstraníte všechny tepelné mosty a zamezíte tepelným ztrátám.

Na obrázcích níže Vám uvedu příklady nejběžnějších tepelných mostů, které u nezateplených domů způsobují tvorbu plísní. Červené, oranžové a žluté barvy jsou místa s největším únikem tepla.

Tepelný most – překlad nad okny

Tepelné mosty domu – překlady, věnec, podlaha stěny

 

8. Zmenšení zdroje vytápění

Zateplení fasády a případná výměna oken sníží energetickou náročnost domu. U dříve postavených domů, kde jsou kotle na tuhá paliva a rozvody tepla zajišťují teplovodní radiátory se samotížným rozvodem, se ohřívá velké množství vody. Může docházet k přetápění vnitřních prostor. Regulace takových systémů je náročná a nákladná. Často jde ruku v ruce se zateplením domu výměna zdroje vytápění a výhřevných článků.

Nový zdroj tepla má menší energetickou náročnost a lze jej jednoduše a lépe regulovat.

 

9. Kratší topná sezóna, využívání tepelných zisků

Nezateplené stěny se vlivem snížení teploty v exteriéru dříve prochladí a tím sníží tepelnou pohodu v interiéru domu. Teplo, které se naakumuluje přes den v domě díky slunečním paprskům pronikajících na jižních stranách domu, se tak rychle vytrácí a neslouží nám jako možný (částečný) zdroj tepla. Jak již víte, u nízko-energetických a pasivních staveb jsou sluneční tepelné zisky jedním z počítaných zdrojů tepla, které zdarma využíváme.

Další tepelné zisky můžou být: pohyb osob v domě, teplo ze zdrojů světla, z vaření, žehlení, televize, počítač atd.
S výše zmíněnými jevy souvisí i prodloužení topné sezóny u nezateplených staveb a také větší výdaje za energie. Tepelných zisků u nezateplených budov nelze trvale využít, otázka jestli vůbec.

 

10. Ochrana životního prostředí

Zateplování budov je velmi závažná věc a je nesmírně důležité udržet vyprodukované teplo (energii) uvnitř domu. Snižováním energetické náročnosti budov docílíme snížení emise skleníkových plynů (CO2 ) a např. výskyt kyselých dešťů (SO2). V průměru 1m3 tepelné izolace ušetří až 50 kg emisí CO2 za rok. Energie potřebná na výrobu izolací a s ní spojené emise CO2, se zateplením vrátí během několika týdnů a dále již chráníme naše životní prostředí. Zateplovací systémy z dostupných izolantů jsou plně recyklovatelné a našemu zdraví nezávadné.

Chránit životní prostředí je věcí nás všech. Dovolím si napsat POVINNOSTÍ. 

 

Roman Studený